1241 (1041) 2016-06-24 - 2016-06-30

Nagrody im. Macieja Płażyńskiego rozdane

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze z Białorusi, Litwy, Niemiec i Polski. Wręczenie nagród odbyło się 18 czerwca w Muzeum Emigracji.
W kategorii „Dziennikarz medium polonijnego” laureatką jest Iness Todryk-Pisalnik, dziennikarka „Głosu znad Niemna” na uchodźstwie, nagrodzona za cykl publikacji „Dziadek w polskim mundurze”, przedstawiających biografie Polaków służących Polsce w różnych formacjach mundurowych. Ponadto jury wyróżniło Jolantę Reisch-Klose z portalu MyPolacy.de, doceniając jej publikacje o życiu Polaków w Niemczech.
W kategorii „Dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne” laureatką jest Edyta Poźniak uhonorowana za cykl publikacji na antenie Polskiego Radia oraz Informacyjnej Agencji Radiowej o historii Polonii i o współczesnych problemach emigrantów.
Laureatem w kategorii „Redakcja medium polonijnego” jest wilnoteka.lt. Portal relacjonuje życie Polaków na Litwie. Nagrodę przyznano za wysoki poziom merytoryczny i profesjonalizm redakcyjny.
W kategorii „Dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii” nagrody nie przyznano.
Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący, syn Patrona), Jarosław Gugała (Polsat), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji, sekretarz jury).
Przypomnijmy, że nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach.