1241 (1041) 2016-06-24 - 2016-06-30

Sukcesy uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego

Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Mikołaj Kozłowski i Karol Urbaś, zajęli pierwsze miejsce w VIII Turnieju Debat Oksfordzkich, organizowanych przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”. Nagrodą dla zwycięzców jest wyjazd studyjny do Brukseli.
W dniach 16 i 17 czerwca uczniowie zdobyli pierwsze miejsce w finale ogólnopolskim Turnieju Debat Historycznych IPN, zorganizowanych w gmachu Sejmu RP. Debata finałowa odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu w obecności marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego wicepremiera Jarosława Gowina oraz prezesa IPN Łukasza Kamińskiego, który wręczył puchar zwycięzcom. Drużyna składająca się z uczniów: Tomasza Detlafa, Aleksandry Fiutowskiej, Mikołaja Kozłowskiego oraz Karola Urbasia, pod opieką nauczyciela historii Pawła Sadłonia wygrała rywalizację w formacie debaty oksfordzkiej, dyskutując o tezach związanych z najnowszą historią Polski. Gratulacje!