1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Dotacje dla działkowiczów

Kompostowanie odpadów zielonych jest ekologicznym sposobem na ich zagospodarowanie. Problem powstaje, gdy odpadem są gałęzie lub inne zdrewniałe części roślin. Rozwiązaniem tego problemu może być rozdrabniacz do gałęzi. Zrębki mogą być kompostowane lub służyć jako ściółka.  
Rada Miasta Gdyni w dnia 20 kwietnia przyjęła Uchwałę Nr XX/492/16 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych. Dotacja przysługuje stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które po 1 kwietnia 2016 r., na wspólny użytek rodzinnego ogrodu działkowego zlokalizowanego w Gdyni dokonały zakupu spalinowego rozdrabniacza ogrodowego do gałęzi o określonych parametrach.
Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie www.gdynia.pl oraz w Wydziale Środowiska UM Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pok. 515 ).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 668 84 76.

ikona