1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Gdynia i MOPS nagrodzone za pomoc dzieciom

22 czerwca w Warszawie, podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, Gdynię i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny wyróżniono za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Nagroda cieszy tym bardziej, że przyznano ją miastu drugi raz z rzędu.
Wyróżnienia, przyznane przez ogólnopolską Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, odebrały Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni oraz Zuzanna Stec, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Dzięki decyzjom gdyńskiego samorządu w mieście powołano m.in. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Warto wspomnieć również o konsekwentnym budowaniu przez wiele lat rodzinnych form opieki, m.in. stałe rozwijanie rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz bieżącym wsparciu dzieci i opiekunów przez specjalistów.
Dlatego ewenementem na skalę krajową jest to, że, w razie potrzeby w Gdyni wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia trafiają wyłącznie do rodzinnych form opieki. Obecnie w Gdyni funkcjonuje 215 rodzin zastępczych i 13 rodzinnych domów dziecka, w których łącznie przebywa 353 dzieci.
Kapituła konkursu przy wyborze wyróżnionych powiatów współpracowała ze Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”.
Kryteria wyboru obejmowały analizę danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rekomendację organizacji pozarządowych i rodziców zastępczych.

ikona