1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Lotnisko w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

W środę 22 czerwca podczas XXII Sesji Rady Miasta Gdyni przyjęto uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni.
Tereny, które mają zostać włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmują północno-zachodnią część miasta oraz południowo-wschodnią część gminy Kosakowo i wchodzą w obręb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.
Lokalizacja, która stanowi bezpośrednie zaplecze Portu Gdynia i jest elementem Doliny Logistycznej, sprawia, że włączenie jej do PSSE, stanie się kluczowe dla wspólnego rozwoju. Potencjałem lotniska jest jego położenie. Zarówno sąsiedztwo Portu Gdynia i Doliny Logistycznej doskonale wpisują się w kryteria Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To wszystko składa się na wzmocnienie konkurencyjności, wzmacnianie wspólnych działań, a także wspieranie lokalnych i zachęcanie do inwestowania nowych przedsiębiorców.
Na obszarze podstrefy Doliny Logistycznej, stanowiącej 20% wygraniczonego terenu działań, funkcjonuje blisko tysiąc przedsiębiorstw, a 20% z nich prowadzi działalność w branży Transport-Spedycja-Logistyka. Najwięcej znajduje się przy ulicach: Wiśniewskiego, Hutniczej, Kwiatkowskiego i Polskiej. Te tereny mają skomplikowany układ własności, co oznacza utrudnione zadanie w przypadku inwestycji i wspólnego rozwoju. Włączenie niezagospodarowanych nieruchomości, które mają wysoki potencjał rozwojowy i inwestycyjny, do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, daje szansę poszerzenia ofert biznesowych.
W sumie, do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostanie włączonych 13 działek, położonych zarówno na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo, jak i dzielnic: Chylonia i Cisowa.

ikona