1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Oferta CKON

Centrum Kariery Osób Niepełnosprawnych oferuje bezpłatną pomoc specjalistów w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnością z Trójmiasta.
Pomoc przewiduje: oferty pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, warsztaty i szkolenia. Kontakt tel.: 510 567 246 lub mailowy: jolanta.urbanska@tus.org.pl. Na spotkanie należy zabrać orzeczenie o niepełnosprawności.