1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu

Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje pełnoletnich Ochotników do udziału w projekcie „REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu”. Ich rolą będzie nawiązanie nieformalnej, koleżeńskiej relacji z osobą niepełnosprawną ruchowo lub sensorycznie i wspieranie jej w prowadzeniu aktywnego życia.
Kontakt: magdalena.kostrzewska@cwm.org.pl, tel. 58 620 24 80. Zgłoszenia do 10 lipca. Szczegóły: www.cwm.org.pl.
***
Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza dorosłe osoby niepełnosprawne ruchowo i niewidome/niedowidzące do udziału w projekcie „REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu”. Celem projektu jest zwiększenie udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Kontakt:  magdalena.kostrzewska@cwm.org.pl, tel. 58 620 24 80. Zgłoszenia do 10 lipca. Szczegóły: www.cwm.org.pl.

ikona