1243 (1043) 2016-07-15 - 2016-07-28

„Ratusz” w wakacje

W związku z wakacjami informujemy o planowanych zmianach w cyklu wydawniczym biuletynu „Ratusz”. W lipcu i sierpniu ukazywać się będzie co dwa tygodnie.
Oto daty publikacji: 29 lipca-11 sierpnia (1244), 12-25 sierpnia (1245), 26 sierpnia-8 września (1246).
Przypominamy też, że materiały do każdego wydania należy przesyłać z tygodniowym wyprzedzeniem („Ratusz” ukazuje się w piątki) na adres e-mail: ratusz@gdynia.pl.