1243 (1043) 2016-07-15 - 2016-07-28

90 lat minęło...

PTTK Oddział Morski oraz Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni pt. „Gdynia –  90 lat minęło”.
Spróbujmy spojrzeć na Gdynię poprzez pryzmat jej 90-letniej historii i na zdjęciach utrwalić szeroko rozumiany, aktualny krajobraz i specyficzny klimat tego miasta, zarówno jako ośrodka przemysłowego, jak i nadbałtyckiego centrum wypoczynku, turystyki oraz kultury.
Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie FB PTTK Klub Krajoznawców Bliza.
Prace można przesyłać do 15 października 2016 r.
Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii: „Najlepszy reportaż multimedialny”.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 reportaże multimedialne o określonych w regulaminie parametrach.