1243 (1043) 2016-07-15 - 2016-07-28

Ruszył konkurs „Przyjazna dzielnica”

Ruszyła I edycja konkursu „Przyjazna dzielnica”, który jest dedykowany gdyńskim radom dzielnic i ich mieszkańcom.
Rady dzielnic mają za zadanie stworzenie sieci partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W jej skład mogą wejść, oprócz rady dzielnicy, także biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, GCS czy ZKM.
Składane wnioski dotyczyć mają rocznych lub wieloletnich projektów w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, prorodzinnych i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Na najlepsze pomysły zostaną przekazane środki z budżetu umożliwiające realizację projektów w każdej z 22 dzielnic Gdyni.
Pula nagród w pierwszej edycji konkursu wynosi 550 000 zł, wysokość środków przypadających na każdą z dzielnic wynosi 25 000 zł. Środki te mogą w wyniku głosowania zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów.
Rady dzielnic z partnerami przygotowują wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą rady dzielnicy.
Termin składania wniosków w I edycji konkursu „Przyjazna Dzielnica” upływa z dniem 29 lipca 2016 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone 15 października.
Szczegóły: http://www.gdynia.pl/rady/5497_113770.html.