1243 (1043) 2016-07-15 - 2016-07-28

Tak dla metropolii – wspólnie po 170 mln zł

Samorządowcy Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz 46 gmin z woj. pomorskiego we wtorek 27 czerwca zagłosowali za utworzeniem Związku Metropolitalnego. To szansa na dodatkowe pieniądze, nawet 170 mln złotych, z budżetu centralnego.
Najważniejszym zadaniem, jakie w ramach metropolii miałoby zostać zrealizowane, jest koordynacja i poprawa transportu zbiorowego pomiędzy gminami. By działania scalające były skuteczne, potrzebny jest jeden organizator przewozów. To duża szansa dla całego regionu i osób dojeżdżających do pracy spoza Gdyni czy Gdańska.
Gdynia od lat inicjuje i uczestniczy w działaniach na rzecz integrowania metropolii – mówi wiceprezydent Michał Guć, i dodaje – dotyczy to takich projektów, których Gdynia była liderem jak TRISTAR, czy „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”. Inicjuje również szereg działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy metropolii. Przykładem może być koordynacja przez Gdynię Doliny Logistycznej.
Zdaniem wiceprezydenta Michała Gucia do powstania takiej metropolii na Pomorzu droga wciąż jednak daleka.
Uważam jednak, że pomorscy politycy muszą aktywnie zabiegać o powołanie takiej metropolii i pokazać rządowi, że jest to dla nas bardzo ważna kwestia – mówi wiceprezydent Michał Guć.
Ustawa o metropoliach pozwala też na wspólnie finansowanie planowania przestrzennego, promocję, a także umożliwia koordynowanie z rządem przebiegu dróg krajowych i wprowadzenie wspólnej strategii rozwoju.