1248 (1048) 2016-09-16 - 2016-09-22

„Invest in Pomerania 2020”– wspólnie dla rozwoju regionu

Budowanie dobrej koalicji na rzecz przyciągania inwestorów polskich i zagranicznych to główne zadanie i założenie nowego projektu „Invest in Pomerania 2020”, który przez najbliższe siedem lat wspólnie realizować będą samorządy z województwa pomorskiego.
Budżet przedsięwzięcia wynosi 195,18 mln, w tym dofinansowanie unijne 113,28 mln zł. Gdyńscy samorządowcy aktywnie uczestniczyli w opracowaniu założeń tego strategicznego dla całego regionu przedsięwzięcia. 8 września w Gdańsku przedstawiciele samorządów z województwa pomorskiego zainaugurowali wspólne działania.
Projekt zakłada utworzenie 3 stref przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 ha. W efekcie region dysponować będzie dogodnie zlokalizowanymi w pełni uzbrojonymi wielkopowierzchniowymi terenami inwestycyjnym. Ponadto budowę systemu zachęt inwestycyjnych, wśród nich m.in. programy szkoleniowe i ułatwienia na wstępnym etapie inwestycyjnym oraz realizację działań promocyjnych.
– To wszystko co dziś zostało ogłoszone nie jest dla nas nowością tylko efektem kilkuletniej pracy nad takim, a nie innym kształtem działań na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów – mówi wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, i dodaje – Cieszymy się bardzo, że jest to już moment startowy i mamy nadzieje, że aktywność będzie bardzo intensywna. Jesteśmy gotowi z bazą terenów, która powstawała zarówno dla miasta, jak i dla stowarzyszenia NORDA. Będziemy oczywiście na bieżąco ją weryfikować, tak by mogła być przydatna dla celów programu.
Celem programu jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu, co wpłynie korzystnie na rynek pracy, wzrost zatrudnienia i powiązań gospodarczych między firmami, w tym z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Budżet „Invest in Pomerania 2020” to:
wartość całkowita 195, 3 mln zł
uzbrojenie terenów 126 mln zł
zachęty inwestycyjne 17,5 mln zł
promocja inwestycyjna 51,8 mln zł.
Parterami projektu są Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Agencja Rozwoju Pomorza oraz miasta Słupsk, Sopot i Gdynia. Liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza.
Warto dodać, że inicjatywa Invest in Pomerania została uruchomiona w 2007 roku. Projekt zakładał stworzenie kompleksowego, regionalnego systemu promocji i informacji gospodarczej opartego na opracowanej analizie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego i rozbudowanym portalu gospodarczym inwestinpomerania.pl Ponadto zakładał on bezpośrednią obsługę inwestorów, administrowanie bazą danych terenów inwestycyjnych, uczestnictwo w misjach i spotkaniach gospodarczych, wspólną publikację materiałów promocyjnych.
W efekcie udało się zrealizować 62 projekty inwestycyjne i stworzyć 6 tys. miejsc pracy a kolejne 5 tys. powstanie w najbliższym czasie.

ikona