1248 (1048) 2016-09-16 - 2016-09-22

Festiwalowe zmiany organizacji ruchu 18 - 24.09

W dniach 18 - 25 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ulica Danuty Baduszkowej. W wyżej wymienionym okresie dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy odcinek ulic Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego między parkingiem a Teatrem Muzycznym.

W poniedziałek 19 września w godzinach 18.00 - 21.30
z uwagi na uroczystą galę otwarcia Festiwalu zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z zachowaną obsługą komunikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego), Zawiszy Czarnego, Karola Olgierda Borchardta.

W sobotę 24 września odbędzie się „41. Gala rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych”. W związku z powyższym w godzinach 14.00 - 22.00 wyłączone zostaną z ruchu następujące ulice: Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z zachowaną obsługą komunikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego), Zawiszy Czarnego, Karola Olgierda Borchardta.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie swoich planów do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

ikona