1248 (1048) 2016-09-16 - 2016-09-22

Projekt TENTacle – ankieta

Wszystkich interesariusze gdyńskiego „węzła miejskiego” zostali zaproszeni do współpracy w określeniu najważniejszych potrzeb transportowych Gdyni.
Instytucje odpowiedzialne za rozwój infrastruktury transportowej – kolejowej, drogowej czy portowej oraz główni użytkownicy: firmy transportowe, przemysł, handel, usługi, służby komunalne i ratownicze objęto akcją ankietową.
Celem akcji jest określenie realistycznego modelu układu transportowego Gdyni – do 2030 r. oraz inwestycji uzupełniających brakujące połączenia lub węzły przesiadkowe.
Firmy i organizacje zainteresowane sprawą rozwoju węzła miejskiego, które nie otrzymały ankiety, mogą ją uzyskać pod podanym adresem: Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni, tel. 58 668 21 10, e-mail: wydz.wspolpracy.analiz@gdynia.pl.
W pracach nad wizją „węzła miejskiego” wykorzystane zostaną wyniki transportowych projektów unijnych realizowanych dotychczas w Gdyni. Informacji udziela Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych.

ikona