1248 (1048) 2016-09-16 - 2016-09-22

Uniwersytet Trzeciego Wieku – zapisy

Centrum Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27-31) zaprasza na gdyński uniwersytet trzeciego wieku oraz na zajęcia pozauniwersyteckie.
Zapisy na rok akademicki 2016/2017 odbędą się w dniach 19-21 września w godz. 9.00-14.30 w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 33) oraz w dniach 22 - 23 września w godz. 9.00-14.30 w siedzibie Centrum  Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27-31).
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, nowe osoby powinny przynieść dwa zdjęcia do indeksu i legitymacji (podpisane: imię, nazwisko, PESEL). Jednym z kryteriów jest ukończony 60. rok życia.
***
Fundacja FLY prowadzi zapisy na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku: wykłady, lektoraty, zajęcia  artystyczne i hobbystyczne, zajęcia ruchowe i komputerowe.
Zajęcia są współfinansowane z budżetu miasta Gdyni oraz MRPiPS (Program ASOS 2014-2020).
Zapisy oraz szczegółowe informacje w biurze fundacji (w dni robocze od 9.00 do 16.00) lub telefonicznie 693 996 088, 517 383 828.
***
YMCA  (ul. Żeromskiego 26) prowadzi zapisy do gdyńskiej Akademii Srebrnego Wieku.
Zapisy na I semestr roku akademickiego 2016/2017 odbędą się 19 września w sekretariacie w godz. 9.00-14.00.