1248 (1048) 2016-09-16 - 2016-09-22

W metropolii siła! Już 5 lat razem i chcemy więcej

Od 5 lat pomorskie samorządy podejmują szereg działań w celu stworzenia silnej metropolii. Liczne wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia pokazują, że dzięki metropolii razem możemy więcej.
Wiosną ubiegłego roku Gdański OM zmienił nazwę na Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Obecnie stowarzyszenie tworzy 57 jednostek samorządu terytorialnego: 21 miast, 28 gmin wiejskich i 8 powiatów. Wspólne działania przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców regionu. Wśród nich są między innymi zakupy energii elektrycznej, gazu ziemnego, czy oleju opałowego.
W ramach metropolitalnego porozumienia pierwszy raz w tym roku zsynchronizowany został harmonogram Budżetu Obywatelskiego, który właśnie 12 września ruszył na terenie 12 samorządów, w tym Gdyni. Jubileuszowe spotkanie przedstawicieli stowarzyszenia odbyło się w ERGO Arenie – hali, która jest doskonałym przykładem na współpracę samorządowców.
Obecnie stowarzyszenie OMG-G-S pełni jednocześnie funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz instytucji pośredniczącej wdrażającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego pakiet inwestycyjny wynosi 1,4 mld złotych, a dofinansowanie sięga 1,1 mld złotych. Realizowane przedsięwzięcia podzielone zostały na cztery działy: transport i mobilność, środowisko i energetyka, rozwój gospodarczy i rozwój społeczny. W ramach ZIT powstaną między innymi Zintegrowane węzły przesiadkowe, dzięki którym będzie się nam podróżowało łatwiej i sprawniej. Rozwiązaniem, które bardzo mocno łączy się ze stworzeniem węzłów, jest także Rower Metropolitalny. Ma on ułatwiać dojazd do węzłów przesiadkowych i jednocześnie zachęcać mieszkańców do poruszania się bez samochodów. Według założeń dostępnych będzie około 3500 rowerów i chcemy, by rozwiązanie było podobne do tych z zachodnich miastach europejskich –  tłumaczy wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Kolejnym przykładem jest duży program termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Celem jest obniżenie konsumpcji energii o 30%, a wytypowanych zostało 230 budynków. W obszarze rozwoju gospodarczego programem, który plasuje Trójmiasto wśród liderów tego typu przedsięwzięć, jest TriPOLIS –  współpraca inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych.
Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym, ogromne sumy pieniędzy wpłyną również na rozwój społeczny mieszkańców metropolii. Gdynia oraz 8 innych miast z OMG-G-S przystąpiło do prac nad opracowaniem kompleksowych projektów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych społecznie, gospodarczo i przestrzennie o łącznej powierzchni ponad 1000 ha. Efekty zmian na terenach rewitalizowanych wpłyną na poprawę jakości życia bezpośrednio około 70 tyś. osób. Łączny koszt interwencji wyniesie ok. 200 mln zł. Do końca 2016 roku rozpocznie się realizacja projektów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Celem jest znalezienie pracy dla około 1700 osób.
– Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zamieszkuje blisko 1,5 mln mieszkańców na obszarze 6,7 tyś km2, charakteryzującym się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi związanymi z rynkiem pracy i usług, położonym wzdłuż sieci połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. I to właśnie kwestie integracji transportu publicznego wydają się być tymi organicznymi dla metropolii. Inne są też istotne, ale bez wspólnego transportu metropolia metropolią się nie stanie – podkreśla wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Jednym z celów jest, w oparciu o obowiązujące przepisy, stworzenie związku metropolitalnego. Dlatego przygotowany został projekt Ustawy Metropolitalnej, która niebawem zostanie przedłożona rządowi.

ikona