1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Aby usprawnić odbiór odpadów

Funkcjonujący w Gdyni system odbioru śmieci uwzględnia postulaty zgłaszane przez mieszkańców. Na początku 2016 zostały wprowadzone liczne zmiany i udogodnienia w systemie odbioru odpadów komunalnych w Gdyni.
W celu pozyskania opinii mieszkańców Gdyni na temat wdrożonych usprawnień i potrzeb kolejnych zmian Referat Ekorozwoju Wydziału Środowiska  udostępnił ankietę dla mieszkańców na stronie www.wyrzucam.to.
Ma ona na celu zbadanie opinii oraz usprawnienie i zoptymalizowanie systemu odbioru i wywozu odpadów.
Ponadto na stronie www.wyrzucam.to znajdują się przydatne i zawsze aktualne informacje dotyczące zasad postępowania z odpadami komunalnymi w Gdyni.
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wyrzucam.to i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.