1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Gdynianie zadecydowali o swoich dzielnicach

Pustki Cisowskie-Demptowo liderem tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. O tym, który projekt zostanie zrealizowany, zdecydowało ponad 47% mieszkańców tej dzielnicy. W głosowaniu, które trwało od poniedziałku, 12 września do niedzieli, 25 września, udział wzięło 44.167 osób – ok. 18,49 procent mieszkańców Gdyni. Do realizacji wybrano 30 projektów. Po raz pierwszy gdynianie wskazywali też przedsięwzięcia w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Zrealizowanych zostanie 36 pomysłów.
Podsumowując, wiceprezydent Michał Guć gratulował wszystkim zaangażowania w promowanie swoich projektów –  tak jak jeszcze w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim zaangażowanie wnioskodawców było bardzo różne, często się zdarzało, że zgłaszali projekty, po czym zostawiali je samym sobie (...). W tym roku naprawdę mieliśmy poczucie ogromnego zaangażowania, na granicy szaleństwa, jeśli chodzi o promowanie projektów zachęcanie mieszkańców do głosowania. Myślę, że to się również przekłada na frekwencję. A przede wszystkim przekłada się na to, że pokazujemy, że warto dbać o sprawy naszych dzielnic i chcemy by odbywało się to tak samo w latach kolejnych.
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była pierwszą prowadzoną według harmonogramu wspólnego dla Gdyni, Gdańska, Sopotu i Rumi, pierwszą, w której mieszkańcy wskazywali projekty metodą rankingową i pierwszą, gdy głosowanie na BO uzupełniał wybór projektów „Przyjazna Dzielnica” i wreszcie pierwszą, w której w dzielnicy, gdzie w nagrodę za najwyższą frekwencję ze środków miasta zostanie zrealizowany jeszcze jeden projekt.
W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 do podziału było dokładnie 5.203. 543,65 złotych plus premia w ramach „+1+, która w tym roku wyniosła 231.500 zł. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 141 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 10, najmniej na Witominie Radiostacji – 2. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl mieszkańcy wybrali do realizacji 30 projektów.
Przez 14 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2016 oddało 44.167 osób. Głosowanie już od pierwszych chwil wzbudziło ogromne zainteresowanie gdynian: tylko w ciągu dwóch pierwszych dni zagłosowało 10 tys. osób!
Rekordową frekwencję – 47,74 proc. głosujących – osiągnięto na Pustkach Cisowskich-Demptowie. I to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie „+1” projekt, czyli „Chabrowa dla Ludzi – aktywuj się” o wartości 231.500 zł , zakładający powstanie na boisku przy SP nr 16 oświetlenia i dodatkowego wyposażenia.
Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy Leszczynek oraz Grabówka (odpowiednio 34,35 proc. i 33,63 proc. uprawnionych).
Najwięcej głosów w całym mieście (2.606 i 12.481 pkt) otrzymał projekt „ABC zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Stwórz nam podstawy dobrej zabawy - modernizacje placów zabaw - przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej – Pustki”.” Jego wartość to 267 156 zł.
Całą pulę wykorzystały trzy dzielnice: Babie Doły, Działki Leśne i Pogórze. Blisko były: Karwiny (zostało 1,00 zł), Leszczynki (640,00zł), Orłowo – (1,00zł), Pustki Cisowskie-Demptowo – (57,00zł), Redłowo – (67,00 zł), Śródmieście (105,00 zł).
Wybranym projektem o największej wartości jest „Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura” o wartości 453 890,00 zł, zgłoszony w Śródmieściu.
W skali całego miasta nierozdysponowane pozostało 650.198 zł. Środki te zostaną dodane do puli poszczególnych dzielnic, którą podzielą mieszkańcy w 2017 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska i place zabaw. Po zakończeniu głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzona zostanie jego ewaluacja. To w efekcie ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2015 zmieniona została metoda głosowania.
Rok 2016 był pierwszym, gdy głosowaniu na Budżet Obywatelski towarzyszył wybór projektów Przyjazna Dzielnica. To przedsięwzięcia przygotowane przez rady dzielnic w partnerstwie lokalnym, dotyczące integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych i sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, działań na rzecz rodziny. Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25.000 zł, które w wyniku głosowania mogły zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. Pula PD dla całego miasta wynosiła 550.000 zł.
Na projekty Przyjaznej Dzielnicy głosowało 16.601 osób, czyli ok. 6,95 proc. uprawnionych. Największa liczba projektów do wyboru była na Dąbrowie – 9, w kilku dzielnicach zgłoszono po trzy projekty.
Najwięcej – cztery projekty - wybrano na Dąbrowie, a projektem, który w całym mieście otrzymał najwięcej punktów okazał się „Aktywna Chylonia 2017” (2.334 pkt, 831 głosów). Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim zajęcia sportowe i rekreacyjne.