1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Port Gdynia inwestuje w dalszy rozwój

Port Gdynia aspiruje do miana drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego. Taki cel został jednoznacznie określony w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku.
Zgodnie z tym założeniem trwa dostosowywanie parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków. Stawką jest możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych, masowych i pasażerskich zawijających na Bałtyk.
Zaplanowano w tym celu złożony projekt inwestycyjny, dla którego Zarząd Portu ubiega się o dofinansowanie unijne. Projekt ten zakłada, iż najpierw powstanie znacznie większa Obrotnica nr 2, dla kontenerowców o długości do 400 m. O ile sama obrotnica jest inwestycją dedykowaną kontenerowcom, to z efektów dalszych etapów tego złożonego przedsięwzięcia skorzystają także masowce.
Realizacja całości projektu za ok. 660 mln zł brutto pozwoli na bezpieczne zawijanie do portu nawet największych statków. Rozpoczęcie budowy największej obrotnicy nastąpi jesienią. Zostanie ona oddana do użytku na początku 2018 roku, a jej średnica 480 m stworzy warunki do zawijania do portu statków o długości 400 m. Koszt przebudowy obrotnicy szacowany jest na około 110 mln zł netto, co zweryfikuje prowadzona obecnie procedura przetargowa.
Realizacja wymienionego strategicznego przedsięwzięcia daje Gdyni szansę na status portu głębokowodnego współczesnych czasów. To warunek niezbędny dla pozostania w ścisłej czołówce kontenerowych portów Morza Bałtyckiego. Projekt całościowo (również w części realizowanej przez Urząd Morski) zgłoszony został do dofinansowania unijnego z programu POIiŚ 2014-2020.
Port to jednak nie tylko publiczna infrastruktura, na której budowę Zarząd Portu ma szansę pozyskać środki unijne. Dla realizacji zawartej w strategii rozwoju wizji portu, jako uniwersalnego portu multimodalnego, logistycznego węzła transportowego korytarza północ-południe, niezbędne są również inwestycje w nowoczesne zaplecze składowe, zasobnie i place.