1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Zapisy i szkolenia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 (ul. Opata Hackiego 13) zaprasza na zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców”. Spotkanie „Jak zachęcić dziecko do współpracy?” rozpocznie się 13 października o godz. 17.00. Kontakt tel. 58 623 31 39.

***
Oddział Morski PTTK prowadzi zapisy na kurs dla przewodników i nauczycieli „Walory turystyczne Gdyni”. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim. Informacja mailowa: edukacja@gdynia-pttk.pl lub tel. 500 074 281, 604 597 825.
***
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP (ul. Zamenhofa 15) zaprasza 3 października na bezpłatne szkolenie: „Operator wózka jezdniowego” dla osób w wieku 18-24 lata, które nie uczą się i nie pracują. Kontakt w siedzibie w dni robocze w godz. 7.45-15.45, tel. 58 668 44 26 lub mailowy: osz.gdynia@ohp.pl.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na kierunki techniczne oraz kursy dla osób nieposiadających wykształcenia średniego. Informacje w siedzibie szkoły oraz na www.wzspgdynia.pl lub tel. 58 620 81 17.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych do nauki w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz 2-letniej Szkole Policealnej dla Dorosłych. Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.
***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej (ul. Świętojańska 71/3) zaprasza na kursy języka francuskiego w semestrze jesienno-zimowym. Zapisy drogą mailową: tppfgdynia@poczta.onet.pl i tel. 58 621 91 15 (pon. i czw. w godz. od 15.30-18.00).
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci do przedszkola muzycznego oraz chętnych do nauki gry. Tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136.
***
Szkoła Podstawowa nr 10 (ul. Morska 192) informuje o wolnych miejscach w klasach integracyjnych na rok szkolny 2016/2017 dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konsultacje tel. 58 623 06 33.