1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Zgłoszenia do konkursu „Myszka Z”

Szkoła Podstawowa nr 40 zaprasza uczniów klas IV-VI  gdyńskich szkół podstawowych wraz z opiekunami do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo – Informatycznym „Myszka Z”.
Temat przewodni szóstej edycji brzmi: „Rzeka Wisła”.
Regulamin konkursu oraz zgłoszenie uczestników znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.sp40gdynia.pl.
Zgłoszenia do przyjmowane są do 14 października.