1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Edukacja w Akcji w Experymencie

10 października Centrum Nauki Experyment zaprasza na trzecią edycję konferencji Edukacja w Akcji.
Coroczne wydarzenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów nauczania. Konferencja ma na celu promocję idei aktywnej edukacji oraz nowoczesnych metod pracy z uczniem, które w obliczu ciągłych, dynamicznych zmian są wyzwaniem dla współczesnej szkoły.
Spotkanie jest też unikalną platformą do wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji oraz współpracy pedagogów z całego Pomorza.
W tym roku konferencja przebiegać będzie pod hasłem „Akcja-Komunikacja” i skupi się nie tylko na zagadnieniach skutecznego porozumiewania się na wielu płaszczyznach, ale także na komunikacji „ucznia XXI wieku” i technologiach, które są pomocne w pracy każdego nauczyciela.
Program konferencji został zbudowany tak, aby nauczyciele każdego przedmiotu i etapu nauczania zainspirowali się i zdobyli wiedzę przydatną w codziennej pracy. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną interaktywne metody komunikacji (tej tradycyjnej i z wykorzystaniem nowych technologii) na linii nauczyciel-uczeń. Tematyka wykładów została tak dobrana, aby przejść kolejno przez zagadnienia - kim jest uczeń XXI w. i co czuje; jak wykorzystać konflikt do rozwoju osobistego uczniów; jakie są zagrożenia nowych mediów oraz które z dostępnych aplikacji i programów śmiało można wykorzystać podczas pracy z grupą szkolną.Udział w konferencji jest bezpłatny, na zapisy. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na www.experyment.gdynia.pl.

ikona