1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Gdynia – Miasto Przyjazne Starzeniu

Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, uzyskała certyfikat „Miasto Przyjazne Starzeniu”, które przyznała Światowa Organizacja WHO. To efekt polityki prowadzonej wobec starszych mieszkańców.
I właśnie nagrodzenie Gdyni certyfikatem WHO i nowe otwarcie w polityce senioralnej miasta były tematami konferencji, która odbyła się 5 października w Gdyńskim Centrum Filmowym. Poprzedziła inaugurację roku akademickiego na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Dzięki certyfikatowi Gdynia stała się członkiem Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu, która skupia ponad 300 miast z całego świata i obejmuje ponad 100 milionów mieszkańców.
Certyfikat WHO, jest dla Gdyni zwieńczeniem etapu budowania miasta otwartego i zarazem możliwość nowego otwarcia dyskusji o kierunkach rozwoju polityki senioralnej, o kształtowaniu miasta w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania energii drzemiącej w grupie starszych mieszkańców.