1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Gdynia dla Seniorów 60+

Od wielu lat w Gdyni prowadzone są działania mające zachęcić starszych mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta. Bogata oferta skierowana do Seniorów cieszy się dużym zainteresowaniem i jest stale rozbudowywana. Przykładem może być wprowadzona w tym tygodniu, decyzją Rady Miasta, karta „Gdynia Senior Plus”, która ułatwi dostęp do ciekawych ofert.
Karta Gdynia Senior Plus przygotowana została z myślą o gdynianach, którzy ukończyli 60 lat. Jest ona elementem prowadzonego przez miasto Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020, który ma zachęcać osoby starsze do podejmowania aktywności w życiu społecznym,w sferze kultury, sportu i rekreacji.
Inicjatywa prowadzona jest we współpracy z blisko 30 partnerami: instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Dzięki wprowadzeniu karty do grupy 10 tys. już aktywnych starszych mieszkańców miasta będą mogły dołączyć nowe osoby w wieku 60+.
Przypomnijmy, że od 12 lat gdyńscy seniorzy korzystają z szerokiej oferty miasta, włączając się czynnie w życie kulturalne, edukacyjne, sportowe. Systematycznie rozwijają swoje hobbystyczne zainteresowania.
W 2010 roku w Gdyni zapoczątkowano ideę miejsc przyjaznych osobom starszym poprzez projekt Gdyńska Przystań dla Seniorów, który otworzył drzwi instytucji, urzędów, sklepów, punków usługowych i gastronomicznych, klubów i organizacji.

ikona