1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Sprostowanie

W „Ratuszu” nr 1251 zamieściliśmy informację o wpłynięciu wycieczkowca AIDAvita do gdyńskiego portu planowanym na 6 października. Z powodu złej pogody armator podjął  decyzję o anulowaniu wizyty jednostki w gdyńskim porcie.