1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Turnieje szachowe

Klub Marynarki Wojennej zaprasza na turnieje szachowe. Mistrzostwa Marynarki Wojennej Seniorów odbędą się w dniach 26-27  listopada w godz. 10.00–15.00.
Prawo uczestnictwa mają żołnierze (również emeryci i renciści), pracownicy cywilni wojska, członkowie rodzin wojskowych i członkowie WKS „Flota”.
Zgłoszenia do 24 listopada, mailowo: b.kepa@ron.mil.pl lub m.galezowski@ron.mil.pl, a także w Klubie MW.