1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Unieważnienie legitymacji służbowej