1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Dramatopisarze – do dzieła, czeka nagroda!

Czas na kolejną odsłonę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Do końca grudnia do konkursu można zgłaszać sztuki powstałe w 2016 roku przeznaczone na scenę dramatyczną i napisane po polsku przez żyjącego autora. Najlepszy utwór otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł brutto.
To już dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu, którego inicjatorem i fundatorem jest miasto Gdynia, a jego partnerem Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza (ul. Bema 26).
Zwycięzca może być tylko jeden – na autora/autorów najlepszej pracy czekać będzie statuetka oraz nagroda pieniężna (50 tys. zł).
Zgłoszenia do konkursu dokonać może autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona. Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa utwory.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego). Lista utworów zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości w lutym, a ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2017 roku.
Szczegółowe informacje na temat sposobu nadsyłania prac oraz regulamin konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl lub produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.

ikona