1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Gdyński sposób na superedukację

Gdyńska edukacja od lat stawiana jest za wzór, a samorząd niezmiennie wyznacza sobie kolejne wyzwania, dzięki realizacji których gdyńscy uczniowie osiągają jedne z najlepszych wyników w kraju.
Kolejnym krokiem w podnoszeniu standardu nauczania jest stworzenie programu wsparcia dla pedagogów, którzy pragną kreatywnie i indywidualnie opiekować się młodymi ludźmi w ich naukowej wędrówce. Ten cel gdyński samorząd będzie realizować wspólnie ze Szkołą Główną Mistrzostwa Edukacyjnego.
Szkoła Główna Mistrzostwa Edukacyjnego to 200 godzin zajęć aktywnych, ponad 100 godzin indywidualnych spotkań z opiekunem, wybitni wykładowcy z kraju i zagranicy, innowacyjny program zajęć, wspierająca i inspirująca społeczność.
Program szkoły zakłada tworzenie takich warunków pracy, które pozwolą każdemu odkryć i rozwinąć siebie oraz swój potencjał.
Projekt Szkoły Mistrzostwa Edukacyjnego powstał z myślą o nauczycielach poszukujących nowych rozwiązań, stale podnoszących swoje umiejętności, prawdziwych profesjonalistach w swoim zawodzie. To właśnie dlatego samorząd Gdyni zdecydował się dofinansować część kosztu uczestnictwa gdyńskich nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie – mówi wiceprezydent miasta Bartosz Bartoszewicz.
Koszt rocznych zajęć w ramach SGME to 6000 zł, z czego połowę finansować będzie miasto. W zajęciach będzie mogło uczestniczyć 30 pedagogów.
Warto wspomnieć, że program szkoły powstał m.in. w oparciu o doświadczenia i spostrzeżenia rodziców.
Od dłuższego już czasu marzy się nam szkoła w której dzieci będą miały szanse być odkryte, dostrzegane będą ich talenty, nie będą traktowane wszystkie tak samo, ale w sposób spersonalizowany, osobisty, tak żeby można było wiedzieć, jak najlepiej powinny się rozwijać. Gospodarzem takiego postępowania z dziećmi jest oczywiście nauczyciel i to dla nich i podnoszenia ich kompetencji powstała szkoła – mówi jedna ze współautorek programu szkoły Marta Moksa.
Szkołę  Główną Mistrzostwa Edukacyjnego zainauguruje debata o polskiej edukacji z udziałem prof. Doroty Klus-Stańskiej, prof. Tomasza Szkudlarka, Jana Wróbla i Anny Dereń pod hasłem „Na co zasługują nauczyciel i uczeń?”.
Spotkanie odbędzie się 22 października w godz. 10.00-13.00 w PPNT. Debata jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Zapisy: http://sgme.pl/  ​
Więcej informacji o szkole na stronie www.sgme.pl

ikona