1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Laboratorium i Park pomogą wrócić do pracy

Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni zapraszają do udziału w drugiej edycji bezpłatnego projektu, którego celem jest wsparcie kobiet na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem tych podejmujących aktywność zawodową po przerwie.
W programie, który trwać będzie od listopada 2016 r.  do kwietnia 2017 r., udział może wziąć 15 osób. Przewidziano dla nich:
– pięć indywidualnych sesji coachingowych – indywidualne spotkania z coachem, które mają pobudzić refleksję nad kierunkiem rozwoju kariery zawodowej, skłonić uczestniczki do przyjrzenia się swoim kompetencjom, zasobom i możliwym działaniom. Każde spotkanie potrwa około godziny, terminy będą ustalane indywidualnie.
– osiem szkoleń grupowych – będą dotyczyć umiejętności, które pozwolą lepiej funkcjonować na rynku pracy (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem itp.). Każde ze szkoleń potrwa około czterech godzin, odbywać się będzie w godzinach przedpołudniowych, np. 10.00-14.00. W trakcie spotkań zapewniona zostanie opieka nad dziećmi uczestniczek.
Aby wziąć udział w programie, do 23 października należy wypełnić formularz rejestracyjny: on-line   https://goo.gl/forms/Re1k05U8kLPbQAQZ2 lub osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IV, u zbiegu ulicy Stryjskiej i al. Zwycięstwa) w dni powszednie w godz. 10.00-18.00. Z wybranymi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy telefoniczne. Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 3 listopada.
Spotkanie organizacyjne dla uczestniczek odbędzie się w poniedziałek 7 listopada o godz. 10.00. W jego trakcie zostaną przedstawione terminy spotkań szkoleniowych.
Pytania, informacje o projekcie: Magdalena Milewska, kontakt@magdalena-milewska.pl, tel. 603 835 819.
Więcej na stronie www.ppnt.gdynia.pl.

ikona