1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Podziękowanie

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkół dla Dzieci Niedosłyszących (ul. Hallera 9) dziękują gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość jubileuszową.
Szczególne podziękowania kierują do osób, które pomogły w organizacji jubileuszu.

ikona