1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni z siedzibą przy ul. Filomatów 2 serdecznie zaprasza mieszkańców Gdyni na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby chętne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:
– przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym,
– posiada stałe źródło dochodu,
– wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny,
– dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi,
– zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju, wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu,
a także:
– nie jest i nie był pozbawiony, ograniczony lub zawieszony we władzy rodzicielskiej,
– nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych,
– nie był karany za umyślne przestępstwo.
Planowane rozpoczęcie szkolenia: listopad 2016 r.
Wymagany wcześniejszy kontakt pod numerem 58 622 60 20 oraz 627 20 20 lub kontakt osobisty (ul. Filomatów 2).

ikona