1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Unieważnienie legitymacji służbowej