Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1254 (1054) 2016-10-28 - 2016-11-03

Dla pasjonatów historii

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP ogłasza konkurs wiedzy o Zawiszy Czarnym i Generale Zaruskim.
Celem konkursu jest upamiętnienie żaglowców szkolnych s/y Zawisza Czarny (ex. Petrea) i s/y Zawisza Czarny (ex. Cietrzew) i ich wkładu w rozwój polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, gen. Mariusza Zaruskiego – kapitana s/y Zawisza Czarny w latach 1934-1939 oraz propagatora i prekursora wychowania morskiego w Polsce,  a także uczczenie setnej rocznicy powstania Harcerskiego Ruchu Wodnego.
W konkursie mogą wziąć udział zespoły z klas szkolnych wszystkich typów i rodzajów szkół województwa pomorskiego, a także drużyn harcerskich, gromad zuchowych, klubów żeglarskich, kół Ligi Morskiej i Rzecznej oraz innych organizacji działających na rzecz wychowania morskiego i działających na terenie województwa pomorskiego.
Kontakt tel. 665 859 666 lub mailowy: program.cwm@zhp.pl.
Regulamin na http://cwm.edu.pl/konkurs.