1254 (1054) 2016-10-28 - 2016-11-03

Jak dotrzeć na cmentarze?

W związku ze wzmożonym ruchem pieszych w okolicach gdyńskich cmentarzy o okresie świątecznym (29.10-2.11) nastąpią zmiany w organizacji ruchu, godzinach pracy gdyńskich cmentarzy oraz zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje

W dniach 29.10-2.11.2016 r., w związku z organizacją Dnia Wszystkich Świętych i  przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodami na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).

Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz niepełnosprawne będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 po 3 listopada. Biura Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie 31 października będą czynne w godz. 8.00-16.00.
Na stronie internetowej www.zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych.

Zmiany w organizacji ruchu
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w dniach: 29-31 października, a także 1 listopada w rejonie gdyńskich cmentarzy zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

CMENTARZ WITOMIŃSKI
Od 29 października do 1 listopada
na odcinku ul. Witomińskiej od ul. Warszawskiej do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się.
W dniach 31 października i 1 listopada od godz. 6.00 na ulicy Witomińskiej od bramy cmentarza do ul. Rolniczej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Po lewej stronie wyżej wymienionego odcinka ul. Witomińskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Natomiast po prawej stronie można będzie parkować pojazdy.
Na odcinku od bramy cmentarza do wjazdu z parkingu zlokalizowanego po lewej stronie ulicy Witomińskiej będzie możliwość wyłącznie zatrzymania pojazdu w celu wysadzenia pasażera.
Kierowcy mogą parkować swoje pojazdy:
– na parkingach w rejonie cmentarza
– po prawej stronie ul. Witomińskiej na odcinku od końca cmentarza do ul. Rolniczej,
– na placu zlokalizowanym pomiędzy ulicami: Witomińską, Śląską i Kielecką.
CMENTARZ PRZY UL. SPOKOJNEJ
Obie strony ul. Spokojnej od skrzyżowania z ul. Wielkopolską aż do drogi dojazdowej, jak również sama droga na cmentarz objęte zostaną w dniach 28 października-1 listopada zakazem zatrzymywania się.
Kierowcy mogą parkować pojazdy na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.
CMENTARZ MARYNARKI WOJENNEJ
W dniach 30 października i 1 listopada
na ul. Miegonia oraz ul. Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni prosi wszystkich kierowców i innych uczestników ruchu o dostosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu i podporządkowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i strażników Straży Miejskiej oraz innych służb biorących udział w zabezpieczeniu tras dojazdowych do gdyńskich cmentarzy.
Jednocześnie wszystkie osoby, które mogą w ww. dniach zrezygnować z poruszania się samochodami osobowymi, proszone są o korzystanie z oferty komunikacji zbiorowej przygotowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych
W okresie Wszystkich Świętych, od 29 października do 2 listopada, komunikacja organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni funkcjonować będzie według zmienionych zasad.

Do cmentarzy uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe i trolejbusowe, na których przejazd odbywać się będzie wg taryfy zwykłej – wraz ze wszystkimi uprawnieniami do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Na tych liniach ważne będą także bilety okresowe i metropolitalne.
CMENTARZ WITOMIŃSKI
W dniach 29 i 30 października, ze względu na możliwe utrudnienia w przyjeździe autobusów przez ul. Witomińską, w godz. 8.00-18.00, autobusy linii 137, 141 i 190 w obie strony kursować będą ul. Kielecką. W pozostałych godzinach, w obu kierunkach kursy na tych liniach będą wykonywane ul. Witomińską.
W dniach 31 października i 1 listopada, ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej w Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina) i przewidywane w ciągu dnia utrudnienia w kursowaniu na tym odcinku pojazdów komunikacji miejskiej, autobusy linii 137, 141 i 190 w obie strony kursować będą ul. Kielecką, przy czym kursy na tych liniach w kierunku Witomina do ok. godz. 8.00 i po godz.19.00 31 października oraz do godz. 7.00 i po godz. 21.00 1 listopada, wykonywane będą ul. Witomińską.
Aby umożliwić dojazd do Cmentarza Witomińskiego, w dniach od 29 października do 1 listopada uruchomiona zostanie linia 390, na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Dworcowa – 10 Lutego (powrót Władysława IV – Jana z Kolna) – Władysława IV – al. Piłsudskiego (powrót: Droga Gdyńska) – Śląska – Witomińska – Cmentarz Witomiński. Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą na przystankach linii 190 na jej trasie oraz dodatkowo na przystanku „3 Maja” przy ul. 10 Lutego w kierunku cmentarza. Nie będzie obowiązywać zatrzymanie na przystanku „Węzeł F. Cegielskiej” przy ul. Śląskiej w kierunku Dworca Gł. PKP.
Autobusy linii 390 będą kursować: 29 i 30 października w godz. 8.00-18.00, 31 października w godz. 8.00-19.00 oraz 1 listopada w godz. 6.45-21.30, z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (co kilka, kilkanaście minut, nie rzadziej niż co 15 minut), w szczycie przewozowym nawet co 1 min.
2 listopada dojazd do cmentarza zapewnią linie autobusowe 137, 141 i 190. Na linii 190 w godz. 8.00-16.30 zwiększona zostanie częstotliwość funkcjonowania.
GDYŃSKI CMENTARZ KOMUNALNY W KOSAKOWIE
1 listopada
linia 105 funkcjonować będzie w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital – Kosakowo Cmentarz Komunalny.
Relację: Kosakowo Cmentarz Komunalny – Mechelinki obsłuży linia zastępcza 905.
Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 będą uprawniać do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogiczna zasada obowiązywać będzie przy przesiadkach z autobusów linii 905 na 105.
Autobusy linii 105 kursować będą: 29, 31 października oraz 2 listopada w godz. 9.00-17.00, z częstotliwością co 15 minut, 30 października w godz. 9.00-17.00, z częstotliwością co 10-20 minut, 1 listopada w godz. 7.00-19.30, z częstotliwością co 10-15 minut.
W dniach 30 października i 1 listopada uruchomiona zostanie także dodatkowa linia autobusowa 305, na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Władysława IV – Jana z Kolna – Dworcowa (powrót: 10 Lutego – Władysława IV) – Podjazd – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego – Kosakowo – Kosakowo Cmentarz Komunalny.
Autobusy linii 305 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach linii 105 na jej trasie, z wyjątkiem przystanków przy placu Konstytucji oraz ul. Gołębiej i terminalu promowym.
Autobusy linii 305 funkcjonować będą: 30 października w godz. 9.00-16.30 co 30 minut oraz 1 listopada w godz. 8.00-17.30 co ok. 10 minut.
Ponadto 1 listopada uruchomiona zostanie linia autobusowa 273, na trasie: Gdynia Chylonia Dw. PKP – Kartuska – Morska – Rumia: Sobieskiego – Rumia Dworzec PKP – Starowiejska – Derdowskiego – Dębogórska – I Dywizji WP – Kazimierz – Kosakowo: Rzemieślnicza – Kosakowo Cmentarz Komunalny. Powrót do Chyloni odbywać się będzie trasą linii 173, przez Dębogórze. Autobusy linii 273 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie.
Autobusy linii 273 będą kursować co 20-40 minut.
CMENTARZ KOMUNALNY W RUMI
W dniach 31 października, 1 i 2 listopada
poza linią 173, dojazd z Chyloni i Cisowy do Cmentarza Komunalnego w Rumi możliwy będzie też dodatkową linią autobusową 373, na trasie: Gdynia Chylonia Dworzec PKP – Kartuska – Morska – Rumia: Sobieskiego – Górnicza – Rumia Cmentarz Komunalny.
Linia będzie funkcjonować: 30 października w godz. 9.00-16.30, z częstotliwością co 30 minut, 1 listopada w godz. 9.00-17.00, z częstotliwością co 10-20 minut, 2 listopada w godz. 9.00-16.30, z częstotliwością co 30 minut.
CMENTARZ PRZY UL. SPOKOJNEJ
1 listopada
uruchomiona zostanie linia autobusowa 380, na trasie: Redłowo SKM – Stryjska – al. Zwycięstwa – Wielkopolska – Spokojna Cmentarz. Autobusy linii 380 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie. Na linii 380 zaplanowano kursy co 30 minut.
CMENTARZ WITOMIŃSKI, CMENTARZ W CISOWEJ, CMENTARZ NA LESZCZYNKACH, CMENTARZ W MAŁYM KACKU

W dniach 30 października oraz 1 listopada, aby umożliwić dojazd w pobliże największych cmentarzy zlokalizowanych na terenie Gdyni, uruchomiona zostanie linia trolejbusowa 327 na trasie: Cisowa Sibeliusa – Morska – Warszawska – Śląska – al. Zwycięstwa – Wielkopolska – Chwaszczyńska – Nowowiczlińska – Karwiny Tesco.
Linia funkcjonować będzie: 30 października w godz. 9.00-17.00 z częstotliwością co 15-20 minut oraz 1 listopada w godz. 8.45-18.00 z częstotliwością co 7-15 minut.

POZOSTAŁE, NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Niedziela, 30 października

Autobusy linii 197 kursować będą już od ok. godz. 9.30 (zamiast od ok. godz. 13), z częstotliwością co 40 min.
Poniedziałek, 31 października
Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie wolne od nauki szkolnej.
Wtorek, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy.
Ze względu na zamknięcie ul. Zjazdowej i spodziewane trudności w przejeździe ul. Kwidzyńską, autobus linii 204 od ul. Tatrzańskiej do ul. Warszawskiej będzie kursować ulicami Olsztyńską, Pomorską i Nowogrodzką.
W celu zapewnienia bezpośredniego połączenia Dąbrowy i Chwarzna z cmentarzami na Oksywiu, autobusy linii pospiesznej K w godz. 9.00-17.00 będą kursować wariantem trasy przez Oksywie Dolne i Górne, przy czym dodatkowo będą dla nich obowiązywać przystanki „Arciszewskich” n/ż i „Muchowskiego”. Uruchomione zostają także dodatkowe kursy linii K.
Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów linii 197 (kursy co 20 minut).
Nie będzie funkcjonować linia 203.
W godzinach 9.00-16.30 rzadziej kursować będą autobusy linii 170 (kursy co 30 minut), przy czym zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy zostaną wykonane wszystkie kursy do/z pętli przy ul. Złotej.
Informacja o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM w Gdyni w okresie Wszystkich Świętych – w serwisie internetowym: www.zkmgdynia.pl.