Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1254 (1054) 2016-10-28 - 2016-11-03

XV Ogólnopolski Przegląd „Połowy Poetyckie”

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka „Strych” ogłaszają  XV „Połowy Poetyckie”. W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy: Konkurs na Zestaw Wierszy i Konkurs Jednego Wiersza.
W Konkursie na Zestaw Wierszy mogą wziąć udział wszyscy twórcy.
Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
Do zestawu wierszy należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem (pseudonimem), zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon). Prace należy nadsyłać do 4 listopada 2016 r. na adres: Centrum Kultury w Gdyni ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, z dopiskiem „Połowy 2016”.
Konkurs Jednego Wiersza odbędzie się w drugiej połowie listopada w Cafe „Strych” (pl. Kaszubski 7B).
Laureaci obydwu konkursów zostaną powiadomieni i zaproszeni do odbioru nagród podczas Gali Finałowej Przeglądu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w drugiej połowie listopada w Cafe Strych w Gdyni (pl. Kaszubski 7B).
Szczegółowy program XV „Połowów  Poetyckich” oraz regulamin zostanie opublikowany na www.ckgdynia.pl oraz na profilu Przystań Poetycka Strych (Facebook).