1255 (1055) 2016-11-04 - 2016-11-17

Gdyńska oświata na 5+

Podczas XXV Sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się 26 października, przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań związanych z edukacją oraz dokonań gdyńskich uczniów za rok 2015/2016. Zarówno rozwój oświaty w mieście, jak i wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, utrzymują się w Gdyni na wysokim poziomie.
Wydatki na oświatę (łącznie z przedszkolami i inwestycjami) wyniosły w 2015 roku 400 979 103 zł (o 19,6 mln zł więcej niż w 2014 roku). Przewidywane wydatki w roku 2016 to z kolei 408 405 481 zł. Wzrost nakładów staje się więc zauważalną tendencją. W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych było 4068 nauczycieli (w tym 2307 dyplomowanych, tj. 58,93%).
Miasto nie zapomina również o potrzebach dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowując dla nich warunki i formy edukacji.
Jak mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia: – Jednym z największych sukcesów gdyńskiego systemu edukacji są bardzo dobre wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w skali województwa i całego kraju. Wszystkie gdyńskie wskaźniki są od nich wyższe o kilka do kilkunastu punktów procentowych.
Dla przykładu zdawalność egzaminu maturalnego w kraju i w województwie pomorskim w zeszłym roku wyniosła nieco ponad 79%. W Gdyni z kolei maturę zdało 86% podchodzących do niej uczniów. W przypadku egzaminów gimnazjalnych gdyńskie wyniki również są lepsze niż średnie w województwie i Polsce. Gdyńscy szóstoklasiści także spisują się lepiej niż ogół.

W mieście działa elastycznie ukształtowana sieć szkół i przedszkoli, która stale się rozwija – co również może rodzić zadowolenie.
Miasto nie zapomina również o potrzebach dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowując dla nich warunki i formy edukacji. System szkół specjalnych zapewnia w mieście ciągłość kształcenia. W jego ramach działa punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych, szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze czy klasy integracyjne (67 w szkołach podstawowych, 20 w gimnazjach i 6 w liceach).
W Gdyni zauważyć można także wzrost liczby placówek edukacji realizujących nowatorskie projekty międzynarodowe, rządowe, gminne oraz unijne (m.in. Erasmus+ czy „Otwarta Szkoła”, wymiany międzynarodowe).
Gdyńskie szkoły wzbogacają swoją ofertę edukacyjną o wykłady i laboratoria prowadzone przez nauczycieli akademickich. W mieście działają także gimnazja i licea dwujęzyczne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia czy szkoła i klasy sportowe. Kwitnie też współpraca z organizacjami pozarządowymi – obecnie przy ponad 10 projektach.
Warto nadmienić, że miasto finansuje także:
– stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów – ok. 1 120 000 zł;
– zakupu podręczników – ok. 1 600 000 zł;
– dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek - ok. 600 000 zł;
– naukę pływania kl. IV-VI szkół podstawowych – 4 447 428 zł;
– organizację aktywności sportowej (boisko ORLIK) – 99 698 zł.