1255 (1055) 2016-11-04 - 2016-11-17

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w postaci partycypacyjnego zaprojektowania przyjaznych przestrzeni publicznych i wykonania wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie. Oferty można składać do Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96-98, bud. IV A. Więcej informacji na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/konkursy/ofert/451_116867.html.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 5218/16/VII/R z dnia 25.10.2016 r. przyznał dotację w kwocie 7 000,00 zł Fundacji Dla Was z siedzibą w Łężycach ul. Jarzębinowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486599. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Być jak Święty Mikołaj”  obejmuje termin realizacji zadania od 26.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.   
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” (ul. Morska 89,
81-222 Gdynia)
Liczba punktów: 67,40; miejsce w rankingu: 1.
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia nr 5248/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 25 października 2016 r. na prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” (ul. Morska 89, 81-222 Gdynia).
Kwota przyznana na realizację zadania w 2016 r. (w zł): 16 706,00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.”
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem” (ul. Olimpijska 2/135, 81-538 Gdynia)
Liczba punktów: 65,00; miejsce w rankingu: 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia nr 5247/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 25 października 2016 r. na przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni: Spółdzielnia Socjalna „Razem” (ul. Olimpijska 2/135, 81-538 Gdynia).
Kwota przyznana na realizację zadania w 2016 r. (w zł): 185 296,00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz.Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni  – część działki nr 766, część działki nr 767, część działki nr 768 o łącznej pow. 1.353,5 m2 obręb nr 0017 Karwiny, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 27.10.2016 r. do dnia 17.11.2016 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 17/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Zamenhofa 7 m. 25, Widna 3 m. 65, Boh. Starówki Warszawskiej 11 m. 17, Żelazna 29 m 45, Górna 4 m. 2, Batalionów Chłopskich 19-25 kl. 25 m. 6, Legionów 13-17 kl. 17 m. 7, Batalionów Chłopskich 18-22 kl. 22 m. 6, Romanowskiego 6 kl. B m. 6.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od  27.10.2016 r. do 17.11.2016 r.
***
ABK Nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 4.11.2016 r. do 24.11.2016 r.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13
zatrudni nauczyciela klas I-III (na zastępstwo) w wymiarze pełnego etatu.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły (ul. Halicka 8). Kontakt tel. 58 622 23 43.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
wynajmie od poniedziałku do niedzieli w godzinach wieczornych boisko do piłki ręcznej w hali sportowej (ul. Płk. Dąbka 207). Wymiary boiska 20m x 40 m. W cenie wynajmu szatnia i prysznice, miejsca postojowe dla samochodów. Zapytania należy kierować do kierownika administracyjnego: klodzinski.jaroslaw@wp.pl