1255 (1055) 2016-11-04 - 2016-11-17

Wodowanie albumu

Małgorzata Sokołowska oraz Miejska Informacja Turystyczna (ul. 10 Lutego 24) zapraszają 7 listopada o godz. 17.30 na „wodowanie” albumu o śródmieściu Gdyni jako pomniku historii pt. „Gdynia Cię oczekuje, morze Cię wita…” do siedziby MIT.

ikona