Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1256 (1056) 2016-11-18 - 2016-11-24

„Akcja zima” w Gdyni

W tym roku zima nie zaskoczyła Gdyni, która już 3 listopada ogłosiła stan zimowej gotowości. Z mrozem i śniegiem bez problemu poradzi sobie odpowiedni sprzęt, który ma zapewnić drożność wszystkich szlaków komunikacyjnych. Ponadto osobom potrzebującym, bezdomnym i zwierzętom w przetrwaniu zimy pomagać będą wyspecjalizowane, gdyńskie instytucje.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wykonuje obowiązki polegające na utrzymaniu zimowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni, chodników, dróg rowerowych) oraz innych ciągów komunikacyjnych, np. na terenach zielonych.
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Zarządu Dróg i Zieleni w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30 (tel. 58 76 12 080) lub Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986).
W ramach przygotowań do Akcji Zima zabezpieczono specjalistyczny sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach. Pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu.
Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy nieruchomości, niezależnie od tego, czyją te chodniki stanowią własność.
Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje się Centrum Reintegracji i interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy m.in.: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z  bezdomności.
Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11. Jest czynne w godz. 7.45-15.45 od poniedziałku do piątku – mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl. Sygnały przyjmują również: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 58 660 22 03 i 58 660 22 04 – całodobowo), Straż Miejska (tel.  986 – całodobowo) lub nr 112, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – 987. W przypadku zauważenia bezdomnych w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp. należy powiadomić służby miejskie.
Gdynia dysponuje 4 schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS  podpisał umowę ze schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne.
Placówki na terenie Gdyni:
– Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy,
ul. Chwarznieńska 93 (tel. 58 624 95 91) – schronisko dla mężczyzn – prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
– Zespół Opiekuńczy (Schronisko dla bezdomnych kobiet), ul. Fredry 3 (tel. 58 661 65 26) – 36 miejsc. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
– Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153 (tel. 58 713 57 44) – ok. 55 miejsc. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie.
– Stowarzyszenie Alter Ego  – schronisko dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia, ul. Janka Wiśniewskiego 24, (tel. 58 776 20 01) – 40 miejsc w schronisku, 20 miejsc interwencyjnych. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.
Gdynia dysponuje 220 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS jest ich 390 (jest to minimalna liczba miejsc udostępnionych). Zawsze w okresie niskich temperatur organizowane są wspólne patrole pracowników MOPS (streetworkerów) wraz ze Strażą Miejską i Policją. Ich intensywność uzależniona jest od warunków atmosferycznych (tzn. w sytuacji utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperatur patrole odbywają się codziennie).

Straż Miejska

Zimą Straż Miejska pracuje w systemie całodobowym, wykorzystując informacje z miejskiego monitoringu i od innych służb. Pracę strażników w tym czasie wyznaczają zajęcia związane z zimowym utrzymaniem miasta, interwencjami w przypadku zaśnieżonych parkingów, oblodzonych ulic i chodników, zalegającym na dachach śniegiem i zwisającymi z parapetów czy balkonów soplami lodu, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.
W zimowym czasie wiele zgłoszeń dotyczy nielegalnego palenia w piecach odpadami, stąd zwiększona ilość kontroli prywatnych posesji.
Zima to trudny czas dla wszystkich bezdomnych, którzy w silne mrozy przebywają w altankach, pustostanach, na przystankach autobusowych, w bramach czy klatkach schodowych. Strażnicy interweniujący w takich przypadkach odwożą bezdomnych do noclegowni lub punktu interwencji nocnej.
Również zwierzęta w czasie zimy potrzebują pomocy i odpowiedniej troski, stąd ekopatrol ma pełne ręce roboty. Strażnicy dokarmiają ptaki i zwierzęta, ratują ranne, osłabione i przymarznięte do lodu stworzenia. Straż podejmuje interwencje wobec właścicieli psów, które nie mają ciepłego schronienia, są wygłodzone i trzymane na zbyt krótkich łańcuchach. Zawożą potrzebujące opieki zwierzęta do Schroniska „Ciapkowo”, gdzie czeka na nie posiłek, suche schronienie i opieka weterynaryjna.
Operatorzy monitoringu miejskiego obserwują obraz z plaż i bulwaru, przekazując informacje patrolom w terenie, aby interweniowały w przypadku osób wchodzących na lód.