1256 (1056) 2016-11-18 - 2016-11-24

Gdynia ma Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016

Gdyńska inwestycja została doceniona za przemyślaną organizację ważnej dla miasta przestrzeni publicznej wyróżniającej się nietypowym programem przy jednoczesnym zastosowaniu powściągliwych form oraz za realizację istotnego celu społecznego o skali ponadregionalnej. Centralne położenie i bezpośredni związek z obiektami kultury nadaje temu miejscu szczególny charakter, podnoszący rangę miasta i jego pozycję na mapie kraju.Od lewej: Michał Baryżewski - Arch Deco, wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, Zbigniew Reszka - Arch Deco, fot. Karol Stańczak

Uzasadniając swój werdykt komisja podkreśliła znaczenie atrakcyjnego rozwiązania zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej, integrującej przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych. Zwróciła również uwagę na kompleksowość i wielofunkcyjność projektu, pozwalającego na wprowadzenie innowacyjnego powiązania funkcji kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych i transportowych. Zastosowanie nowoczesnych form wyrazu architektonicznego na najwyższym poziomie twórczym oraz dbałość autorów, by projekt wpisywał się w tradycję miejsca i stanowił konsekwentną kontynuację polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych i budowania ich spójnego systemu. - zdobyło uznanie komisji.


GCF to obiekt spełniający wielorakie funkcje - oświatową, kulturalną, rozrywkową, turystyczną, biurową i biznesową, mający pozytywny wpływ na gospodarkę oraz rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych. - powiedział podczas gali wręczenia nagród Wiceprezydent Gdyni
 - Bartosz Bartoszewicz i dodał - Plac Grunwaldzki likwiduje przestrzenne bariery, spełniając kryteria najlepszej przestrzeni publicznej oraz nadanie jej uniwersalny charakter nowoczesnego miejskiego salonu-miejsca spotkań oraz forum imprez muzyczno-widowiskowych z wykorzystaniem istniejącej muszli koncertowej.

Dodatkowym walorem i turystycznym hitem tego miejsca w Gdyni jest również kolejka linowo-torowa, która połączyła Plac Grunwaldzki oraz taras widokowy i park na Kamiennej Górze. Jest to jedyna w północnej Polsce takie urządzenie, które do obecnej chwili przewiozło już ponad 400 000 osób.


Podczas uroczystości wręczone zostały również:

Wyróżnienie I stopnia dla Słupska,
Wyróżnienie II stopnia dla Tczewa,
Wyróżnienie I stopnia dla gminy Luzino,
Wyróżnienie II stopnia dla gminy Czarna Dąbrówka.

Na zdjęciu od lewej: Michał Baryżewski (biuro architektoniczne ARCH-DECO), Bartosz Bartoszewicz (wiceprezydent Gdyni) i Zbigniew Reszka (ARCH-DECO) / fot. Karol Stańczak