1257 (1057) 2016-11-25 - 2016-12-01

Fontanna na start

W piątek 25 listopada o godz. 17.00, nastąpi uruchomienie i oddanie do użytku nowej atrakcji na placu Kaszubskim, czyli fontanny wraz z zieleńcem i ławeczkami. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Fontanna jest prezentem dla mieszkańców z okazji 90-lecia Gdyni. Została usytuowana między ul. Wójta Radtkego i Jana z Kolna. Jej atrakcyjność to nie tylko 30 dysz, które tryskają wodą z poziomu chodnika, ale dodatkowo słupy wody będą podświetlane różnymi kolorami. W trakcie piątkowej uroczystości będzie miał miejsce kilkuminutowy kolorowy pokaz z muzyką.
Fontanna będzie działać w piątek do północy i zostanie uruchomiona również w sobotę.
Wszystkimi walorami fontanny będzie można się nacieszyć wiosną przyszłego roku. Zazielenią się wtedy drzewa, które będą podświetlone specjalnymi reflektorami. Rosnąca na placu zieleń zostanie zrewitalizowana. Po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wyznaczono 14 klonów do przesadzenia, a 6 do wycinki. Wycięte zostaną jedynie te drzewa, które nie rokowały pomyślnego przesadzenia. W zamian wiosną przyszłego roku w mieście zostaną nasadzone klony polne, lepiej znoszące warunki miejskie. Drzewa przeznaczone do przesadzenia trafiły już na teren Kolibek.

ikona