1258 (1058) 2016-12-02 - 2016-12-08

„Czas Gdyni” dedykowany seniorom