1258 (1058) 2016-12-02 - 2016-12-08

Wręczenie medali w gdyńskim magistracie

21 listopada wiceprezydent Gdyni Marek Stępa wręczył parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
O godz. 13.00 medale odebrali:
Halina i Edward Rucińscy (60 lat)
Jadwiga i Waldemar Hinzowie (55 lat)
Krystyna i Jerzy Pająkowie (51 lat)
Anna i Marek Biedrzyccy (50 lat)   
Eryka i Tadeusz Carowie (50 lat)
Janina i Jan Kotowiczowie (50 lat)
Zofia i Kazimierz Piesikowie (50 lat)
Krystyna i Franciszek Riebandtowie (50 lat)
Irena i Stanisław Skrzypkowie (50 lat
Teresa i Jerzy Samonkowie (50 lat)
Janina i Bronisław Zujewscy (50 lat)

O godz. 15.00 medale odebrali:
Anita i Jan Dareccy (52 lata)
Zofia i Bolesław Bałachowscy (50 lat)
Daniela i Edward Dembińscy (50 lat)
Krystyna i Tadeusz Kiełpińscy (50 lat)
Apolonia i Zbigniew Kmukowie (50 lat)
Wanda i Zdzisław Krasińscy (50 lat)
Hanna i Jerzy Krzyżańscy (50 lat)
Henrietta i Bronisław Lorbieccy (50 lat)
Elżbieta i Paweł Łobodowie (50 lat)
Maria i Józef Pająkowie (50 lat)
Bożena i Orest Sidorowie (50 lat)
Jadwiga i Kazimierz Synawowie (50 lat)

Godz. 13.00 fot. Marek Grabarz


Godz. 15.00 fot. Marek Grabarz