1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Analiza preferencji transportowych

Gdynia przeprowadziła badania ankietowe dotyczące preferencji transportowych. Pytania skierowane były m.in. do przedsiębiorców, zarządców infrastruktury i operatorów transportu.
Wynik badania uzupełnił sondaż przeprowadzony wśród mieszkańców (inicjatywa „Moja Gdynia 2030”) oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przyjęty przez Radę Miasta.
Daje to pełen obraz oczekiwań społecznych wobec gdyńskiego systemu transportowego. Jego rozwój, odpowiadający unijnym wymaganiom dla transeuropejskiej sieci transportowej, będzie ukierunkowany przez projekt TENTacle.
Wyniki badań ankietowych będą omówione na spotkaniu z wszystkimi respondentami ankiety.
Spotkanie odbędzie się 15 grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (al. Zwycięstwa 96/98).
Program spotkania przewiduje też omówienie ekspertyzy, zleconej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącej sposobów rozwiązania problemów dostępu m. in. do portu w Gdyni.
Szczegóły: Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni, tel. 58 668 21 10 oraz wydz.wspolpracy.analiz@gdynia.pl.