1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Decyzja Kapituły nagród podróżniczych „Kolosy”

Kapituła Kolosów podjęła decyzję o odebraniu Marcinowi Gienieczce wyróżnienia w kategorii Wyczyn Roku, przyznanego podczas tegorocznych 18. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. Werdykt zapadł 6 grudnia i został podjęty przez wszystkich członków Kapituły jednomyślnie.
Jednocześnie należy podkreślić fakt, że Kapituła Kolosów jest gremium niezależnym od Gdyni, składającym się z uznanych w środowisku podróżniczym autorytetów. W skład Kapituły wchodzi sześć osób: Piotr Chmieliński, Maciej Kuczyński, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy.
Decyzję Kapituły Kolosów szanujemy i jesteśmy przekonani, że została ona podjęta po bardzo wnikliwej analizie.
Pełny tekst komunikatu Kapituły Kolosów:
http://www.kolosy.pl/index.php/komunikat-kapituly-kolosow.