Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Nagroda od niewidomych dla Gdyni

Miasto Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych zostało laureatem pierwszego miejsca w kategorii „Urząd” ogólnopolskiego konkursu IDOL. To uznanie dla działań miasta, dzięki którym osoby niewidome i niedowidzące korzystają z rozwiązań ułatwiających im codzienne funkcjonowanie. Nagrodę wręczono 1 grudnia w Warszawie.
Przyznanie nagród odbyło się podczas międzynarodowej konferencji „Reha for The Blind in Poland”. Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń i do uhonorowania tych, którzy robią to najlepiej. Oni właśnie otrzymują nagrodę IDOLA, przyznawaną w kilku kategoriach: Środowisko, Media, Edukacja, Urząd i Firma/Instytucja.

W kategorii „Urząd” nagradzana jest instytucja lub jej pracownik, który rozumie problemy i potrzeby środowiska niewidomych organizując pracę swoją oraz swojego otoczenia tak, by były dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zdaniem głosujących  na pierwsze miejsce w tej kategorii zasługuje Laboratorium Innowacji Społecznych. Wśród docenionych gdyńskich działań była m.in. seria spacerów badawczych z udziałem osób o różnych dysfunkcjach, których celem było zdiagnozowanie barier, na jakie w przestrzeni miejskiej napotykają także osoby niewidome czy słabowidzące.
Naszą rolą jako samorządu jest takie organizowanie życia w mieście i projektowanie takich rozwiązań, by nasi mieszkańcy, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdują, mieli dostęp do urzędów, komunikacji, usług – podkreśla Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Od 2002 roku działa finansowane przez miasto i prowadzone przez PZN Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących. Tu osoby z dysfunkcjami wzroku mogą uzyskać informacje o przysługujących im prawach, korzystać z książek mówionych i z form aktywizacji.
Od kilku lat wybrane filmy prezentowane podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni z inicjatywy władz miasta przygotowywane są w technice audiodeskrypcji. Warto też przypomnieć, że oficjalna miejska witryna internetowa www.gdynia.pl zawiera specjalną nakładkę, która umożliwia korzystanie z niej osobom niedowidzącym. Potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku uwzględniane są przebudowy przystanków autobusowych oraz przejść na pieszych. Na ich fragmentach układane są specjalne płyty, umożliwiające orientację osobom niewidomym. A elektroniczne tablice z rozkładami jazdy wyposażone są w system głośnomówiący.