1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Wolontariat fundacyjny

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria poszukuje wolontariuszy. Stowarzyszenie zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, starszym, długoterminowo chorym oraz dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej.
Wolontariusz sam decyduje, ile czasu może poświęcić na pomoc innym. Osoby zainteresowane wolontariatem fundacyjnym (w wieku przynajmniej 16 lat) mogą kontaktować się pod nr. tel. 664 909 144.