1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

Dramatopisarze – do dzieła, czeka nagroda!

Czas na kolejną odsłonę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Do końca grudnia do konkursu można zgłaszać sztuki powstałe w 2016 roku przeznaczone na scenę dramatyczną i napisane po polsku przez żyjącego autora.
To już dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu, którego inicjatorem i fundatorem jest miasto Gdynia, a jego partnerem Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2017 roku.
Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.
Pytania należy kierować na adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl lub produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.