1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

Gdynia wśród liderów programu „Mieszkanie Plus”

12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja „Mieszkanie Plus w samorządach. Od intencji do inwestycji” z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ważnym punktem spotkania była debata na temat wykorzystania rozwiązań ujętych w rządowym programie przez samorządy. Gdynię w dyskusji reprezentowała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Podczas otwarcia konferencji wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślał, że „Mieszkanie Plus” jest programem fundamentalnym, który tworzy zupełnie nową przestrzeń do rozwoju gospodarczego.
Zakłada on budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, m.in. z opcją dojścia do własności. Inwestycje mają być realizowane na zasadach rynkowych na działkach, które są w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A.
Forma z opcją dojścia do własności szczególnie interesuje władze Gdyni o czym, podczas debaty, zapewniała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała: Chcemy celować w formę mieszaną ze szczególnym uwzględnieniem tej z dochodzeniem do własności. Z sondaży wynika, że jest wielu chętnych, by osiedlić się w Gdyni. Nie ma to jednak odzwierciedlenia we współczynniku migracji. Na rynku mamy drogie lokale deweloperskie, budowane często z myślą o lokacie kapitału. Forma z dojściem do własności ma być skierowana do osób, których na taki lokal nie stać, a ich dochody nie kwalifikują ich na mieszkanie komunalne.
Należy podkreślić, że program „Mieszkanie Plus” jest adresowany do wszystkich grup społecznych. Ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin oraz zwiększyć mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy. Lokale mają spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, aby zapewnić lepszą jakości życia.
Warto wspomnieć, że Gdynia bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach dotyczących programu „Mieszkanie Plus”. 26 października, prezydent Wojciech Szczurek podpisał list intencyjny zakładający współpracę w celu realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę społeczną i techniczną. Porozumienie dotyczyło terenu wytypowanego przez Gdynię, na którym może powstać około 500 mieszkań.

ikona